Lorde – Flicker (Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Film Müziği) Türkçe Çeviri şarkı sözleri


Lorde – Flicker (Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Film Müziği) Türkçe Çeviri

Lorde – Flicker (Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Film Müziği) Şarkı Sözleri

I’m a princess cut from marble, smoother than a storm
Mermerden yapılmış bir prensesim, bir fırtınadan daha pürüzsüz
And the scars that mark my body, they’re silver and gold
Ve vücudumu işaretleyen izler, onlar altın ve gümüşler
My blood is a flood of rubies, precious stones
Kanım bir yakut seli, değerli taşlar
It keeps my veins hot, the fires found a home in me
Damarlarımı sıcak tutuyor, alevler içimde bir ev inşa ediyor
I move through town, I’m quiet like a fire
Şehrin içinde ilerliyorum, bir ateş gibi sessizim
And my necklace is of rope, I tie it and untie it
Ve kolyem bir ipten, onu bağlıyorum ve çözüyorum
And now people talk to me, but nothing ever hits
Ve şimdi insanlar benimle konuşuyor, ama hiçbiri ulaşmıyor
So people talk to me, and all the voices just burn holes
İnsanlar benimle konuşuyor, ve tüm sesler boşlukta alev alıyor
I’m done with it (ooh)
Bundan usandım (ooh)
This is the start of how it all ends
Bu her şeyin nasıl sona erdiğinin başlangıcı
They used to shout my name, now they whisper it
Onlar adımı bağırarak söylerlerdi, şimdiyse fısıldıyorlar
I’m speeding up and
Aceleci davranıyorum ve
This is the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart
Bu kalbimi aydınlatan kırmızı, turuncu, sarı titrek bir vuruş
We’re at the start, the colours disappear
Başlangıçtayız, renkler kayboluyor
I never watch the stars, there’s so much down here
Yıldızları hiçbir zaman izlemem, burada çok fazla bunalım var
So I just try to keep up with them
O yüzden sadece ayak uydurmaya çalışıyorum
Red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart
Kalbimi aydınlatan kırmızı, turuncu, sarı titrek bir vuruş
I dream all year, but they’re not the sweet kinds
Bütün yıl rüya görüyorum, ama onlar güzel türden değil
And the shivers move down my shoulder blades in double time
Ve titreme nöbeti omuz kemiklerimden aşağı hızla iniyor
And now people talk to me I’m slipping out of reach now
Ve insanlar benimle konuşuyor, şimdi dikkat çekmeden uzaklaşıyorum
People talk to me, and all their faces blur
İnsanlar benimle konuşuyor, ve bütün yüzler bulanık
But I got my fingers laced together and I made a little prison
Ama parmaklarımı birbirine doladım ve küçük bir hapishane yaptım
And I’m locking up everyone who ever laid a finger on me
Ve canımı yakan herkesi hapsediyorum
I’m done with it (ooh)
Bundan usandım (ooh)
This is the start of how it all ends
Bu her şeyin nasıl sona erdiğinin başlangıcı
They used to shout my name, now they whisper it
Onlar adımı bağırarak söylerlerdi, şimdiyse fısıldıyorlar
I’m speeding up and
Aceleci davranıyorum ve
This is the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart
Bu kalbimi aydınlatan kırmızı, turuncu, sarı titrek bir vuruş
We’re at the start, the colours disappear
Başlangıçtayız, renkler kayboluyor
I never watch the stars, there’s so much down here
Yıldızları hiçbir zaman izlemem, burada çok fazla bunalım var
So I just try to keep up with them
O yüzden sadece ayak uydurmaya çalışıyorum
Red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart
Kalbimi aydınlatan kırmızı, turuncu, sarı titrek bir vuruş
Oh oh oh
And this is the red, orange, yellow flicker beat
Ve bu kırmızı, turuncu, sarı titrek bir vuruş
Sparking up my heart
Kalbimi aydınlatan
Oh oh oh
And this is the red, orange, yellow flicker beat-beat-beat-beat.
Ve bu kırmızı, turuncu, sarı titrek bir vuruş, vuruş, vuruş

Yorumlar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?


günü eklenen Lorde – Flicker (Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Film Müziği) Türkçe Çeviri sözü 936 kez görüntülendi.

Lorde – Flicker (Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Film Müziği) Türkçe Çeviri dinleEn son günü güncellenen arşivimizde 50 sanatçıya ait 187 albümden 1263 şarkı sözleri ve makaleler bulunmaktadır.